Актуалното в Перник и региона

Радомир

Иво от Радомир представя новата си книга „По пътя към мечтите“
Иво от Радомир представя новата си книга „По пътя към мечтите“

Иво Христов от Радомир представя новият си роман „По пътя към мечтите“. Събитието е на 12 декември от 19,30 ч. Gramophone club в София.

Водещ на премиерата ще е журналистът Поли Пантева. Гости пък са колегата й Светослав Иванов, актьорите от Народния Театър, невероятните братя Дарин и Деян Ангелови и тв водещия Ники Станоев.

Това е 10-тата книга на младия писател, който страда от рядко заболяване, образуващо тумори  в централния и гръбначния мозък. До момента той е претърпял 14 мозъчни операции. Тази болест открадва детството на Иво, разбива мечтите му, но го дарява с нещо безценно – дарбата да пише. Сред издадените до момента книги са „Календарът на живота“, "Животът не струва пари”, “А можехме да бъдем”, “Вътрешен път”.

Трудностите в живота му обаче не спират и той отново е изправен пред поредното изпитание. Още в началото на новата 2023 г му предстои поредната операция, за която очаква оферта от Германия.

03 дек. 2022, 08:33

Водеща компания в производството на козметика на Балканите закупи нови високотехнологични машини с финансовата подкрепа на МИГ-Радомир-Земен
Водеща компания в производството на козметика на Балканите закупи нови високотехнологични машини с финансовата подкрепа на МИГ-Радомир-Земен

Водеща компания в производството на козметика на Балканите закупи нови високотехнологични машини. Проектът е изпълнен по Мярка 1.1.2 „Повишаване на производителността и експортния потенциал на МСП на територията на МИГ Радомир-Земен“ от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ Радомир-Земен, с финасиране по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г.

„Ен Енд Кей Козметикс Дивелопмънтс“ ООД  е компания, наложила се като водеща в производството на козметика на Балканите. Предприятието изнася своите продукти в повече от 25 държави от цял свят и е търсен партньор, благодарение на иновативният бизнес модел на развитие. Производствената база на компанията е разположена в гр. Радомир и се състои от различни производствени подразделения, лаборатории за разработка на нови продукти и тестове, пакетажни линии и складове.

При проверката на място се установи, че в изпълнение на дейностите по проекта са закупени полуавтоматична вертикална фолираща машина, опаковаща термосвиваща тунел машина, полуавтоматична машина за запечатване, етикираща машина, мастилено-струен принтер, машина за еднократни влажни кърпички и други активи, допринасящи за подобряване на производствения процес в предприятието. Направената инвестиция води и до увеличаване на конкурентоспособността на дружеството, неговата ресурсна ефективност и ефикасност. Въвеждането в експлоатация на новите високотехнологични машини е допринесло за повишаване на качеството на съществуващите продукти, намаляване на производствения брак и намаляване на количеството на отпадъците. Наети са 10 работника на постоянен трудов договор. На всички работници, които оперират на новозакупените машини е проведен инструктаж и обучение за работа.

Управителят на „Ен Енд Кей Козметикс Дивелопмънтс“ ООД, господин Стратикопулос  Христос сподели, че изпълнението на проекта е благоприятствало за развитието на предприятието, довело е до повишаване производителността на труда и ресурсната ефективност.

Изпълнителният директор на МИГ Радомир-Земен, господин Радослав Йорданов определи изпълнения проект като нагледен пример как чрез финансиране от Местната инициативна група едно предприятие променя значително своя облик и заяви, че в бъдеще ще разчита съвместното партньорство да се развие в по-добри аспекти.

03 дек. 2022, 08:33

Радомирска улица грейна с коледна украса
Радомирска улица грейна с коледна украса

Младите семейства от улица  “Радомирска“ в град Радомир решили да създадат празнично настроение за съседите си в навечерието на най-светлия празник Коледа. Преди да поставят украсата всички почистили улицата и със събрани помежду им средства закупили и монтирали светещи Коледни звезди, снежинки, камбанки и елени, а на всяка входна врата е поставен Коледен венец.

„Общината в Радомир подкрепи идеята ни  като оказа съдействие монтираните тела на стълбовете да бъдат включени към уличното осветление. Част от украсата е закупена с благотворителна цел от групата на „Майки на деца с увреждания“ във фейсбук, като 840 лв. бяха преведи по сметка на детето, чиято майка изработи Коледните венци“, сподели Мариана Вучева от улица „Радомирска“.

Тази вечер, при запалването на светлините, по съседски всички  вдигнаха наздравица за мирни, здрави и сплотени дни, с уют и топлина във всеки дом.

03 дек. 2022, 08:33

Обществено обсъждане на такса смет  за 2023 г. в Рдомир, предвижда се увеличение
Обществено обсъждане на такса смет за 2023 г. в Рдомир, предвижда се увеличение

Обществено обсъждане на проект за решаване за определяне размера на такса битови отпадъци за предстоящата 2023 година ще се проведе в община Радомир на 16 декември от 11 ч.  На него кметът Пламен Алексиев ще представи докладна записка с подробно разработена план-сметка и предложение за размера на таксата да се определи на база данъчна основа на имотите на гражданите.

От разчетите за сепариране са необходими 350 592 лв, за депониране - 191 059 лв, компостиране - 60 000 лв, за гориво 180 000 лв и отчисления 733 690 лв.  Общо  са необходими 1 515 341 лв, от които 943 236 за града и 342 600 за селата. За зимно поддържан на улици, хигиенизиране на площади и озеленяване, метене, миене сумата е 224 415 лева или общо сумата възлиза на 3  025 592 лв.

На база на тези разчети  предложението за такса битови отпадъци за следващата година за жилищни имоти на граждани и предприятия в града 5,6 промила върху данъчната оценка при 5 за миналата година. За нежилищните имоти на предприятията таксата е предвидена на 7,5 на хиляда. До сега тя бе 7 промила. 

За жилищни, нежилищни, вилни и незастроени имоти на граждани както и на жилищни имоти на предприятия извън територията на града таксата се предлага да бъде 9,5 на хиляда спрямо данъчната оценка, а не както до сега 9.

Общинският съвет в Радомир ще обсъжда предложението на следващото заседание в края на декември и на него може да настъпят корекции.

03 дек. 2022, 08:33

Радомирец е новият шеф на пожарната
Радомирец е новият шеф на пожарната

Александър Джартов от Радомир е новият шеф на пожарната. Постът бе овакантен след като в петък Николай Николов навърши 60 години, което е пределната възраст за работа в МВР. 

За назначението се разбра от публикация в официалния фейсбук профил на пожарната. Ето какво пише в нея:

Главният секретар на МВР гл. комисар Петър Тодоров представи новия директор на ГД „Пожарна безопасност и защита на населението“

Със Заповед на министъра на вътрешните работи настоящият заместник-директор на ГДПБЗН и директор на Дирекция „Държавен контрол и превантивна дейност“ ст. комисар Александър Джартов поема ръководството на структурата. Заповедта е за временно преназначаване на длъжност за срок до една година.

„Гл. комисар Николай Николов изгради една работеща и ползваща се с висок авторитет структура. Той посочи и кандидатурата на новия ръководител с аргументите, че ст. комисар Джартов познава добре работата на Главната дирекция, има визия за нейното развитие и надграждане и се ползва с добър международен авторитет, съобщи главният секретар на МВР. Той изрази убеждението, че служителите на Главната дирекция ще подкрепят новия ръководител, за да продължи модернизацията на службата и да се съхрани изграденият й висок обществен авторитет.

Ст. комисар Александър Джартов благодари за оказаното му доверие и подчерта, че ще продължи досегашната политика, реализирана в ГДПБЗН. Той очерта основните приоритети, които ще залегнат в неговата работа – изграждане на ефективна система за управление на риска от бедствия в България, постигане на устойчивост и дигитализация в работата на Главната дирекция, реализиране на големите проекти, финансирани по Оперативни програми. Ст. комисар Джартов призова колегите си да работят в екип, да бъдат инициативни и да спазват етичните правила.

Професионална биография:

Роден е през 1980 г. Висшето си образование завършва през 2002 г. в Академията на МВР, факултет „Пожарна и аварийна безопасност”, с придобита образователно-квалификационна степен „бакалавър”, а през 2005 година придобива образователно-квалификационна степен „магистър”.

В системата на МВР е назначен на 01.10.2002 г. на длъжност – инструктор І степен в ДПК, ПД и ООР при РДВР – Перник.

Последователно е заемал следните длъжности:

– инструктор І степен и инструктор ІІ степен в ДПК, ПД и РО при РСПАБ – Радомир;

– ВрИД началник на РСПБЗН – Радомир ІІ степен към ОДМВР – Перник;

– началник на РУПБС – Перник към ОДМВР – Перник и началник на РСПБЗН – Перник към ОУПБЗН – Перник;

– директор на дирекция „Критична инфраструктура, превенция и контрол” при Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” – МВР;

– директор на дирекция „Държавен контрол и превантивна дейност“ при Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” – МВР

– със заповед на министъра на вътрешните работи от 13.10.2022 г. е преназначен на длъжност заместник-директор, той и директор на дирекция „Държавен контрол и превантивна дейност“, която заема и понастоящем.

Награди:

За постигнати високи професионални резултати многократно е награждаван с „Обявяване на благодарност” и с „Писмена похвала”.

Последователно е награждаван с „Почетен знак на МВР – I, II и III степен“ и с почетно отличие на МВР „За доблест и заслуга“ – III степен. /Източник: Струма.бг

03 дек. 2022, 08:33

Община Радомир и МИГ Радомир-Земен подписаха административен договор за изграждане на градски фонтан в центъра
Община Радомир и МИГ Радомир-Земен подписаха административен договор за изграждане на градски фонтан в центъра

Кметът на Община Радомир господин Пламен Алексиев и Изпълнителният директор на Местна инициативна група Радомир-Земен господин Радослав Йорданов подписаха тристранен административен договор с Държавен фонд „Земеделие“ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“, с финансиране по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.

Чрез реализирането на проектното предложение „Изграждане на градски фонтан, гр. Радомир“ ще се постигне по-високо качество на градската среда, ще се създаде нужната атмосфера и нов колорит на градския площад. Изграждането на динамичен каскаден градски фонтан на три нива, със специално осветление и пенлив ефект на дюзите, ще придаде нов модерен вид на пространството в центъра на град Радомир. Срокът за изпълнение на дейностите по проекта е 24 месеца, а общата стойност на инвестицията възлиза на 159 733,79 лева.

Радослав Йорданов благодари на кмета Пламен Алексиев, за ползотворната работа с Община Радомир през годините. Благодарение на съвместното сътрудничество и голямата подкрепа на Община Радомир към днешна дата има двадесет и осем подписани административни договора за финансиране на местната общност, съобщи Йорданов.

Във връзка с предстоящи процедури за кандидатстване и необходимост от информация и консултации,  моля обърнете се към офиса на Местна инициативна група Радомир-Земен, ул. „Евлоги Георгиев“ № 3, гр. Радомир, e-mail адрес mig.radomir@gmail.com, телефон за контакти: 0890/42 10 20. Своевременна информация можете да намерите на интернет страницата https://www.migradomir.org/

 

25 ноем. 2022, 10:58

Младеж се опита да пробута на полицията в Радомир чужд документ за самоличност
Младеж се опита да пробута на полицията в Радомир чужд документ за самоличност

Бързо производство за използване на официален документ, издаден за друго лице  е започнато от служители на РУ -  Радомир вчера през нощта.    `

Вчера около 01,00 ч., при извършване на рутинна полицейска проверка в радомирска игрална зала, млад мъж от Радомир  представил пред органите на реда официален документ, издаден за друго лице с цел да ги заблуди.

Започнато е бързо производство по чл. 318 от Наказателния кодекс под надзора на прокуратурата и работата продължава.

25 ноем. 2022, 10:55

Ехограф от топ 5 световни марки обслужва пациенти от територията на  МИГ Радомир-Земен
Ехограф от топ 5 световни марки обслужва пациенти от територията на МИГ Радомир-Земен

Местна инициативна група Радомир-Земен проведе мониторинг на изпълнението на проект по мярка от Стратегията за Водено от общностите местно развитие с бенефициент „Амбулатория за индивидуална практика за първична извънболнична медицинска помощ д-р Кирил Ангелов – АВИЦЕНА 62“ ЕООД. На 10.11.2022 година беше извършена планирана проверка на място.

Проектът е изпълнен по Мярка 6.4.1 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“ от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ Радомир-Земен, с финасиране по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.        

Проверката на място установи, че с изпълнението на дейностите по проекта е закупена висок клас медицинска апаратура (ехограф Mindray DC70 X-Insight), с което е постигната и основната цел на проектното предложение - повишаване на качеството на медицинското обслужване на населението от територията на МИГ Радомир-Земен чрез модернизиране на оборудването, необходимо за извършване на първична извънболнична медицинска помощ.   

Многоядрената паралелна обработка за по-бързо сканиране, ултра скоростта на предаване на данните, по–добрия 3D/4D образ са само част от предимствата, които помагат да управлявам ежедневната си клинична практика с лекота и сигурност. Чистотата на образа е в резултат на използваните технологии от най-висок клас. Тя спомага за откриване на ранни аномалии и малки патологии с най-доброто в класа изображение. Това неминуемо води до безпрецедентно повишаване на качеството на извършените прегледи – сподели д-р Ангелов.

Господин Радослав Йорданов, Изпълнителен директор на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“, благодари на д-р Кирил Ангелов за доброто сътрудничество и за подетата инициативата за подобряване качеството на медицинското обслужване на населението от територията на общините Радомир и Земен.                                                                           

24 ноем. 2022, 11:04

Фотоволтаични централи на територията на общината обсъждаха съветниците в Радомир
Фотоволтаични централи на територията на общината обсъждаха съветниците в Радомир

Радомирският общински съвет на заседанието си вчера даде предварително  съгласие на фирмите „ВИ ДЖИ ВИ ЕНЕРДЖИ ГРУП“ ООД и  „Струма Солар Плант“ ЕООД за изграждане възмездноправо на строеж на фотоволтаични електроцентрали. Първата фирма възнамерява да изгради ФтЕЦ с мощност от 30 мегавата на 6 етапа от по 5 мегавата в землището на село Стефаново на терени от общо  310 дка. Ще бъдат изградени и подстанция, индестриална система за съхранение на ел. Енергия както и прилежаща инфраструктура за присъединяване към елекропредосната мрежа високо напрежение.  Учредяването право на строеж при утвържданането на площадки и трасета и при влязъл в сила подробен устройствен план. Решението включва още задължитени изисквания към фирмата като  е предвидена и точка за сключване на допълнителен договор за дарения от фирмата към общината по предложение на избрана на заседанието комисия от общински съветници и служители на администрацията. Аналогично е и решението за фирма 4СТРУМА Солар Плант“ ЕООД, дъщерна на австрийска фирма. Тя възнамерява да изгради ФтЕЦ в местността „Острица“ на село Стефаново.

Дадено е разрешение и за изграждане на ФтЕЦ на частен имот в село Друган и е отказано на друг собственик  поради недобре мотивирано искане.

Още в началото на заседанието са изтеглени две докладни записки с предложение за изграждане на ФтЕЦ на фирмите „ДАНА България“ и „ХИВИС“.

23 ноем. 2022, 08:53

Радомирка изработва ръчно бижута и аксесоари от естествени материали
Радомирка изработва ръчно бижута и аксесоари от естествени материали

Радомирката Любомира Митичева изработва ръчно бижута и аксесоари. Това са нейните „цветните, нестандартни и весели красоти“, съобщава МИГ-Радомир-Земен, които имат инициатива за популяризиране на местното производство. 

За Любомира вдъхновението и желанието да създава нежни и красиви бижута и аксесоари, както за поводи, така и без се появява, когато се заема да направи бижу лично за себе си. Резултатът още от първия опит се харесва не само на нея. Обича да се разнообразява като твори на различни теми. Това я мотивира и вдъхновява, провокира мисленето и въображението й, а продуктите са уникални. Дори да се опита да повтори някой, то той се получава подобен, но не и еднакъв с предходния. Всяко ръчно направено бижу носи своята идентичност и красота, всяко бижу е неповторимо.

За изработката на своите бижута използва техниката макраме и изцяло естествени висококачествени материали като сто процента рециклиран памук, дърво, канап, а закопчалките са от неръждаема, хипоалергенна стомана. Асортиментът е богат и пъстър – обици, колиета, гривни, ластици за коса, диадеми. Във връзка с наближаващите топли празници Любомира ни представи красиви коледни украшения и играчки. Личното внимание и любов, които са вложени в тях, личат още в първия момент, в който ги погледнем. Усеща се топлината и уюта на ръчната изработка, хармонията на цветове, форми и материи.

Всичко е толкова прекрасно, че един поглед не е достатъчен, за да се насладите на тази ръчно изработена красота. Хубавото бижу е невероятен акцент – може да разкраси, допълни или да подчертае, може да ви открои.

23 ноем. 2022, 00:21

Полицията издирва 16-годишна девойка, радомирец я крие в дома си
Полицията издирва 16-годишна девойка, радомирец я крие в дома си

16-годишно момиче, обявено за издирване по молба на родителите е установено от служители на РУ – Радомир.

На 17 ноември /четвъртък/, по молба на родителите е обявено за издирване 16-годишно момиче от община Перник. От страна на служителите от ОДМВР – Перник са предприети всички действия по издирването и установяването й. На другия ден тийнейджърката е намерена в жилището на 22-годишен радомирец, с когото е имала интимна връзка. По време на проверките в дома му, младежът не е съдействал на органите на реда и е укривал девойката.

Момичето е върнато на родителите му. Започнато е досъдебно производство по чл. 270, ал. 1 от Наказателния кодекс и работата продължава. Появилата се информация в някой медии, че се издирва 18-годишно момиче и е намерено на гарата в София не отговаря на истината. Става въпрос за 16-годишната, която е открита от служители на РУ – Радомир в жилище в града.

21 ноем. 2022, 14:37