Актуалното в Перник и региона

Радомир

Младежи от Радомир ще се обучават безплатно
Младежи от Радомир ще се обучават безплатно

Младежи от Радомир ще се учат идната седмица как да си поставят цели в личен и професионален план, да работят ефективно по тях и да ги реализират. Освен полезни съвети и идеи, обучението ще включва игри и други методи за обратна връзка, с които да се ангажира вниманието на участниците. Освен това, младежите от Радомир ще научат как могат да се включат в безплатни сертифицирани обучения по туризъм, IT мениджмънт, грънчарство, фермерство и др. Те ще могат да се включат и в сертифицирано обучение за планински водачи.

Събитието, свързано с целите в личен и професионален план, е част от т.нар. блиц обучения и ще се води от Десислава Александрова, която е кариерен консултант и местен координатор на проект "Младежта в действие" (Raise Youth). Обучението ще бъде на 24 септември (четвъртък) от 16 часа в Ритуалната зала на партера в сградата на община Радомир. Поканени да присъстват са всички заинтересовани от посочените по-горе обучения младежи на възраст между 18 и 29 години.

Регионален младежки център Raise Youth, където се осъществяват обученията по туризъм, IT мениджмънт, за планински водачи и др., се намира в град Брезник. От обучаващата организация могат да покрият разходите за транспорт и храна на младежи от Радомир, които искат да работят като планински водачи, да заемат други длъжности в сферата на туризма, или да научат тайните на грънчарския занаят, билкарството или фермерството. В момента в центъра в Брезник тече обучение по туризъм, в което все още не е късно да се включат и младежи от Радомир.

За ноември тази година в центъра в Брезник са предвидени още обучения по IT мениджмънт и грънчарство, за които вече се набират желаещи за участие.

Идеята на курса за планински водачи е да се даде тласък в развитието на туризма в съответната община, като се осигури наличието на подготвени кадри, които при необходимост да водят групи туристи и да ги запознават със забележителностите по маршрутите в съответния район. Обучението за планински водачи е едногодишно, а изискването към участниците в него е да подходят сериозно към материята и да издържат съответните изпити.

От организацията планират да проведат серия от обучения по личностно развитие в общините от област Перник. Освен настоящото обучение, свързано с целеполагането, предстои и друга среща, посветена на умението за взимане на решение. "Искаме да сме максимално полезни на участниците, гъвкави сме и можем да подберем и други теми, съобразени с техните желания и интереси", уточни Десислава Александрова.

18 септ. 2020, 14:01

Обучение на местни лидери от стопанския сектор се проведе в Радомир
Обучение на местни лидери от стопанския сектор се проведе в Радомир

Местна инициативна група Радомир-Земен проведе обучение на местни лидери от стопанския сектор вчера - 16 септември, относно възможностите за финансиране на местния бизнес чрез проекти по Стратегията за Водено от общностите местно развитие, Мярка 6.4.1 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“. Обучението е част от планираните дейности за 2020 година, предназначени за популяризирането на Стратегията за Водено от общностите местно развитие и прилагане на подхода ВОМР. За участие в обучението бяха поканени местни лидери от стопанския сектор и заинтересовани лица.

Обучението протече в три модула, съгласно предварително разработена програма. Основен акцент бяха местните лидери, за това как да придобият компетенции за стратегическо планиране и запознаване с механизмите за изготвяне на проекти, финансирани от европейски фондове. В процеса на обучението присъстващите бяха запознати с условията за допустимост на проектите, допустими дейности и разходи, подготовка, разработване и подаване на проектни предложения.

Обучението премина при засилен интерес на присъстващите, които  взеха активно участие в практическия модул – казуси, беседи, обмяна на опит и добри практики.

18 септ. 2020, 14:01

Компютри и индивидуални таблети получиха децата от Центъра за настаняване от семеен тип в Дрен
Компютри и индивидуални таблети получиха децата от Центъра за настаняване от семеен тип в Дрен

Децата в Центъра за настаняване от семеен тип в село Дрен (ЦНСТДБУ 1 и ЦНСТДБУ 2) бяха зарадвани с лаптопи и таблети, които им връчи кметът на община Радомир Пламен Алексиев.

С осигуряването на преносимите компютри, таблети, рутери, мултифункционални устройства и интернет връзка се цели непрекъсваемост на образователния процес на учениците от центъра. Те ще имат възможност за по-добра социална комуникация и ще могат ефективно да търсят и получават информация. С използването на устройствата, учениците ще могат да набират и изготвят писмени работи, да изготвят презентации и да разпечатват материали. По този начин жизнената среда на учениците ще се подобри, а те ще могат да подобрят уменията си за работа с компютър и ще повишат знанията и подготовката си по съответните предмети в училище, изразиха надежда от общинското ръководство.

Всяко от настанените общо 23 деца в центъра получи с искрица радост и надежда в очите своя индивидуален таблет. Четири лаптопа и 2 мултифункционални устройства, ще се ползват от учениците и персонала на центъра.

Кметът Пламен Алексиев пожела на учениците таблетите и лаптопите да им помогнат да усвояват по-лесно знанията в училище и да комуникират по-лесно с останалите ученици и с учителите.

През учебната 2020/2021 г. в Центъра за настаняване от семеен тип в Дрен са настанени 23 деца и младежи на възраст от 7 до 18 години. Всички те са в ученическа възраст –  по 1 в първи, втори пети и шести клас, 6 в седми , 4 в осми , 2 в девети клас, 2 в десети, 4 в единадесети и 1 в дванадесети клас.

Устройствата са осигурени по Целева програма за подпомагане образователния процес на децата и младежите, настанени в социални услуги, делегирана от държавата дейност  от резидентен тип и домове за деца, лишени от родителска грижа от I до XII клас, която се финансира от Фонд “Социална закрила”. Кметът Алексиев пък получи ръчно изработена от децата картичка и обуещание за отличен успех от  учениците.

18 септ. 2020, 14:01

Земетресение удари Радомир, перничани на крак
Земетресение удари Радомир, перничани на крак

Земетресение с магнитуд 2,5 по Рихтер е регистрирано край Радомир. По данни на Европейския сеизмологичен център епицентърът е бил на 35 км югозападно от София и на на 3 км юг–югозапад от Перник, информира Нова телевизия.

Трусът е бил в 01:56 тази нощ, на дълбочина 2 км.

Жители на Перник са усетили земетресението. Свидетели са чули кратко бучене за около 5-7 секунди, наподобяващо подземен взрив. Усетило се е леко разтърсване във вертикална посока. Няма данни за нанесени щети.

18 септ. 2020, 14:01

„МИГ-Радомир-Земен“ запозна институции с процедурата по мярка за безвъзмездна помощ за малка по мащаби инфраструктура
„МИГ-Радомир-Земен“ запозна институции с процедурата по мярка за безвъзмездна помощ за малка по мащаби инфраструктура

На 15 септември 2020 г. в заседателната зала на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“ гр. Радомир, ул. „Евлоги Георгиев“ № 3 се състоя информационна среща във връзка с процедура за подбор на проектни предложения за безвъзмездна финансова помощ по Мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“, финансирана от ПРСР 2014-2020 г. от Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Радомир-Земен.

Целта на предоставяната безвъзмездна финансова помощ е подобряване на качеството на живот на територията на МИГ-Радомир-Земен, подобряване на основните услуги за населението и инфраструктурата на територията на МИГ-а, осигуряване на адекватни условия за живот и заетост – изграждане на съпътстваща спорна, социална, културна и техническа инфраструктура.

Допустими кандидати по процедурата са общините от територията на МИГ-Радомир-Земен за всички допустими дейности – Община Радомир и Община Земен; юридически лица с нестопанска цел за дейности, свързани със социалната и спортната инфраструктура и културния живот и читалища за дейности, свързани с културния живот.

Бяха презентирани условията за кандидатстване по мярката, разгледани бяха документите, които се представят на етап кандидатстване. Потенциалните бенефициенти бяха запознати с начина на подаване на проектни предложения в системата ИСУН 2020.

На проведената срещата присъстваха представители на общините и читалищата от територията на МИГ. Участниците показаха засилен интерес по време на проведената среща. Споделиха се добри практики в открита дискусия.

18 септ. 2020, 14:01

Местна инициативна група Радомир-Земен с редица събития през следващите седмици
Местна инициативна група Радомир-Земен с редица събития през следващите седмици

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 

Екипът на СНЦ „Местна инициативна група-Радомир-Земен“ има удоволствието да Ви покани на информационни срещи, свързани с популяризиране на Стратегията за Водено от общностите местно развитие (СВОМР) и обучения на местни лидери от стопанския и нестопанския сектор относно възможности за финансиране на местния бизнес, местните общности и нестопанския сектор чрез проекти по СВОМР.

На участниците ще бъде предоставена актуална и полезна информация относно възможностите за кандидатстване по мерки от Стратегията за ВОМР на МИГ-Радомир-Земен.

 

Събитията ще се проведат при следния график:

 

  • 15.09.2020 година, от 09:00 часа, в конферентната зала на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“, гр. Радомир, ул. „Евлоги Георгиев“ № 3 – информационна среща, Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“, финансиранa от ПРСР 2014-2020 г.

 

  • 16.09.2020 година, от 09:00 часа, в конферентната зала на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“, гр. Радомир, ул. „Евлоги Георгиев“ № 3 – обучение на 10 местни лидери от стопанския сектор относно възможности за финансиране на местния бизнес чрез проекти по СВОМР, Мярка 6.4.1 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“;

 

  • 21.09.2020 година, от 09:00 часа, в конферентната зала на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“, гр. Радомир, ул. „Евлоги Георгиев“ № 3 – обучение на 10 местни лидери от стопанския сектор относно възможности за финансиране на местния бизнес чрез проекти по СВОМР, Мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“;

 

  • 29.09.2020 година, от 09:00 часа, в конферентната зала на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“, гр. Радомир, ул. „Евлоги Георгиев“ № 3 – информационна среща, Мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“, финансиранa от ПРСР 2014-2020 г.;

 

  • 01.10.2020 година, от 09:00 часа, в конферентната зала на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“, гр. Радомир, ул. „Евлоги Георгиев“ № 3 – обучение на 10 местни лидери от нестопанския сектор относно възможности за финансиране на местните общности, уязвими групи и нестопански сектор чрез проекти по СВОМР, Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“, финансиранa от ПРСР 2014-2020 г.

 

  

Очакваме Вашето присъствие и активно участие!

 

за повече информация: МИГ Радомир-Земен

ул. „Евлоги Георгиев“ № 3, гр. Радомир

тел. за контакти: 0890/42 10 20

14 септ. 2020, 11:04

Отиде си любима учителка от Радомир
Отиде си любима учителка от Радомир

Почина на 85 години  любимата на поколения ученици в Радомир учителка по литература Людмила Георгиева. Поклонението пред тленните й останки е в понеделник- 14 септември от 15 ч. в ритуалната зала на гробищния парк .

Людмила Георгиева бе дългогодишен председател на читалищното настоятелство при НЧ „Напредък 1895“, с многообразния си талант тя участваше в хора при читалището, бе водеща на „Литературен салон“, един от инициаторите за създаване и провеждане на Националния литературен конкурс „Мария Смилова“.

Със смъртта на Людмила Георгиева си отива една епоха в културния и просветен живот на Радомир.

Поклон пред светлата й памет.

13 септ. 2020, 20:16

Герой !Оперираха Иво от Радомир 7 часа, възстановява се
Герой !Оперираха Иво от Радомир 7 часа, възстановява се

Иво Христов от Радомир претърпя 7-часова операция вчера. 19-годишният писател, който страда от рядко заболяване, образуващо тумори в мозъка и гръбначния стълб, вече е изкаран от реанимация и се възстановява.

Хирурзите от столичната  УМБАЛ “Св. Иван Рилски” извадиха тумор от малкия мозък на Иво. Хирургичната интервенция бе извършена по спешност след като три дни преди това претърпя друга мозъчна операция за поставяне на клапа, заради енцефалия. Усложнението пък се получи след терапия в Русия за облъчване на туморите, която пък предизвика възпаление и оток.

„ Състоянието му все още не е добро и тепърва му предстои възстановяване и раздвижване. Благодарим на всички, които се включиха в набирането на средства, бяха с нас вчера и продължават да ни пишат и да се интересуват как е Ивчо“, написа сестра му Франческа в социалната мрежа.

Минути преди да влезе в операционната пък Иво написа: 

“Страхът ни прави слаби и несигурни. Но в същото време е нещо естествено. Всички ние в даден момент се страхуваме. Както и аз сега.
Но има много надежда в душата ми, че слънцето най-сетне се подава зад хоризонта. Че болката ще спре, че ще започна да живея пълноценен живот.
Поемам по този път със страх и надежда, но най-важното - с изправена глава, готов за това, което предстои. А аз вярвам, че то ще бъде добро.”

09 септ. 2020, 21:41

Младежки съвет ще подпомага работата на община Радомир
Младежки съвет ще подпомага работата на община Радомир

Да се създаде Консултативен младежки съвет към кмета на община Радомир гласува Общинският съвет в Радомир на свое закрито заседание.

Съветът ще подпомага общинската администрация в областта на организирането, координирането и реализирането на младежките политики. Младежката структура ще подпомага кметът на общината при вземането на управленски решения. Ще изразява мнението на младите хора от общината след предварително проучване на мненията, желанията и интересите им.

В обхвата на неговата дейност ще се включва обсъждането на предложения на общинската администрация, свързани с дейности с участието на младежи, финансиране на младежки проекти и дейности, участие в обществени структури и комисии, доброволчески дейности и др.

Консултативният младежки съвет се учредява за срок от 4 години, а той ще осъществява срещи и консултации с младежки организации и групи млади хора на възраст от 15 до 29 години. В състава му ще влизат до 13 членове, приеха съветниците./Източник: БНР

09 септ. 2020, 14:34

Представят книгата на радомиреца Стефан Велев  „Ах, тази телевизия. ЗАЗОРЯВАНЕ ПРЕДИ ПОЛУНОЩ"
Представят книгата на радомиреца Стефан Велев „Ах, тази телевизия. ЗАЗОРЯВАНЕ ПРЕДИ ПОЛУНОЩ"

Отбелязването на 60-та годишнина от първия сигнал на Българската национална телевизия и на нейната популярна и авторитетна информационна емисия "По света и у нас" се отбелязва и с още едно събитие: от печат излезе книгата на Стефан Велев "Ах, тази телевизия. ЗАЗОРЯВАНЕ ПРЕДИ ПОЛУНОЩ". Тя ще бъде представена тази вечер  от 18 часа на открита площадка в Алеята на книгата на бул. "Витошка" с пресечката на улица "Парчевич" в София от издателство "Жанет 45".

Авторът на книгата Стефан Велев е роден в Радомир на 5 януари 1938 г. бил е ръководител на програмата на Българската национална телевизия в екипа на Иван Славков от 1971 до 1978 година, има над 60 години стаж в различни медии, театър и опера, създател е и първи генерален секретар на асоциацията на балканските информационни агенции и е почетен гражданин на Охрид. Бил е главен координатор на театъра на нациите в София и на Международната детска асамблея, участва в изграждането на НДК, реставрацията на Народния театър „Иван Вазов" и пловдивската опера.

 Изданието от 400 страници и 90 снимки ще представят Валя Велева и Юрий Дачев, който е и редактор на книгата. За нея ВАЛЕРИЯ ВЕЛЕВА казва, че тя е е истинската приказка за телевизията по времето на Иван Славков, вълнуващо четиво, което поднася неразказани истории за любимите тогава лица от екрана, открехва завесата пред амбицията на едно младо ръководство да  създаде модерна национална медия зад Желязната завеса.

ЮРИЙ ДАЧЕВ пише: „ ... като човек, интересуващ се от случващото се на и зад екрана, трябва да призная, че се почувствах увлечен от написаното. Страниците дават интересна информация

за събития, които не са известни, да кажем, като отвличането на самолета от турските терористи,  „сериалът" около Владимир Костов и много други. А някои от редовете - за Мария Тролева или за Георги Ламбрев, например, са вълнуващи".

 ВЛАДО КОСТОВ отбелязва: Около 70-те години на миналия век, Телевизията живее в един изключителен период. Сега разбираме, че Стефан Велев в душата си е бил и летописецът на това „телевизионно време". „Зазоряване преди полунощ" буди у телевизионери и зрители спомени и подтиква всеки да има свой поглед. Никак не е малко!

08 септ. 2020, 14:45

Музеят в Радомир посрещна гости с нова, модерна визия
Музеят в Радомир посрещна гости с нова, модерна визия

С откриването на гостуваща изложба на РИМ – Пловдив, озаглавена "Българското съединение в изкуството", започнаха днес в Радомир честванията на 6 септември – Съединението на България с Княжество Източна Румелия.

Изложбата съдържа оригинални литографски портрети на княз Александър Батенберг, Стефан Стамболов, Доктор Странски, Петко Каравелов, Гаврил Кръстевич и др. В рамките на експозицията могат да бъдат разгледани саби и ножове, които принадлежат на фонда на Общински исторически музей – Радомир. Тя ще бъде на разположение на посетителите на музея в Радомир до 18 септември.

Точно в 10:00 часа за откриването на експозицията прозвуча националният химн. Музикалното оформление включваше и български бойни маршове. Сред първите гости на изложбата бяха Пламен Алексиев, кмет на община Радомир, Антонио Антонов и Кирил Граховски, общински съветници в местния парламент, както и директори на училища и детски градини на територията на общината.

Общински исторически музей – Радомир посрещна своите гости с обновена визия, след извършването на ремонтни дейности. Национален трибагреник посреща посетителите на входа на музея. Музеят вече е с нова дограма и външна облицовка на сградата, а от вътрешната страна са монтирани корнизи и е поставен ламинат на пода в изложбената зала. Подобренията придават приветлив и уютен облик на музея, категорични бяха посетители на изложбата.

Честванията на празника в Радомир ще продължат в 20:00 часа днес, когато ще започне тържественият ритуал на паметника на подпоручик Константин Цанков. Честванията в града ще приключат с тържествената заря, която ще започне в 20:15 часа.

06 септ. 2020, 15:53