Актуалното в Перник и региона

Радомир

Обществено обсъждане за бъдещи проекти за съхраняване на местното наследство и идентичност, организира "МИГ-Радомир-Земен"
Обществено обсъждане за бъдещи проекти за съхраняване на местното наследство и идентичност, организира "МИГ-Радомир-Земен"

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА

ПРОЕКТ НА НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

по

Мярка 19.5. „Съхраняване, развитие, валоризация и маркетинг на местното наследство и идентичност“

от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.,

 посредством процедура за подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ

BG06RDNP001-19.471 МИГ-Радомир-Земен, Мярка 19.5. „Съхраняване, развитие, валоризация и маркетинг на местното наследство и идентичност“

 

СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“ публикува за обществено обсъждане проект на Насоки за кандидатстване по процедура чрез подбор на проектни предложения с два крайни срока за кандидатстване BG06RDNP001-19.471 МИГ-Радомир-Земен, Мярка 19.5. „Съхраняване, развитие, валоризация и маркетинг на местното наследство и идентичност“ от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ-Радомир-Земен.

Общественото обсъждане ще се проведе в периода 24.11.2020 г. до 01.12.2020 г. (включително).

В срок до 01.12.2020 г. можете да изпращате писмени възражения и предложения по проекта на документация на и-мейл: mig.radomir@gmail.com или на адрес: п. к. 2400, гр. Радомир, ул. „Евлоги Георгиев“ № 3 и на сайта на Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските и структурни и инвестиционни фондове /ИСУН 2020/ в модула за електронно кандидатстване: http://eumis2020.government.bg/, подмодул „За обществено обсъждане“.

В срока за публично обсъждане, могат да се дават предложения за промяна в документите или възражения и коментари по условията, а не да се задават въпроси във връзка с кандидатстването и изпълнението на мерките.

Окончателният вариант на Насоките за кандидатстване ще бъде публикуван на интернет страницата на МИГ-Радомир-Земен - http://www.migradomir.org/ в раздел „ВОМР“, подраздел „Оперативни програми“, подраздел „ПРСР“, след отразяване на коментарите от общественото обсъждане и окончателно съгласуване на документацията.

24 ноем. 2020, 10:49

Бракониери налазиха и езерото Байкалско
Бракониери налазиха и езерото Байкалско
Бракониери налазиха езерето Байкалско, което е защитеина зона. Екип на ЦРОО - Перник е намерил 47 коша за раци при обход на водоема. Акцията е проведена на 18 ноември.4
"В сряда сутринта две момчета от ЦРОО - Перник решават да отидат на обход на езерото за проверка на мрежи. Имат огромен сантимент от детските си години към този водоем (едно от въпросните момчета е израснало в едноименното село) и се натъкват на 47 броя кошове за раци вързани на въже от 200 метра! Това е четвърти обход за последния един месец и резултата е на лице", пишат от ЦРОО.
За престъплението е подаден сигнал на 112 и ИАРА Кюстендил.

24 ноем. 2020, 10:49

Затвор за радомирец заради наркотици
Затвор за радомирец заради наркотици

Съдът е признал за виновен подсъдимия В.В., обвинен от Териториално отделение Радомир към Районна прокуратура – Перник за незаконно държане на високорискови наркотични вещества.
В периода от 07.03.2019 г. до 08.03.2019 г. подсъдимият В. държал коноп и амфетамин в обитаваното от него жилище в гр. Радомир. Общата стойност на дрогата възлиза на 57,70 лева. С осъдителна присъда на В.В. е наложено наказание от една година „лишаване от свобода“ и глоба в размер на три хиляди лева при „общ“ режим на изтърпяване. Постановено е изпълнение на отложено наказание от три месеца „лишаване от свобода“ по предходно осъждане.

24 ноем. 2020, 10:49

Общественото обсъждане по проект ще се проведе в Радомир
Общественото обсъждане по проект ще се проведе в Радомир

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ по Мярка 1.1.1. „Повишаване на иновационната дейност на предприятията от територията на МИГ-Радомир-Земен“ от СВОМР на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен”

Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014 – 2020 г. посредством процедура за подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-1.032 МИГ-Радомир-Земен, Мярка 1.1.1. „Повишаване на иновационната дейност на предприятията от територията на МИГ-Радомир-Земен“

СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“ публикува за обществено обсъждане проект на Насоки за кандидатстване по процедура чрез подбор на проектни предложения с един краен срок за кандидатстване BG16RFOP002-1.032 МИГ-Радомир-Земен, Мярка 1.1.1. „Повишаване на иновационната дейност на предприятията от територията на МИГ-Радомир-Земен“.

Общественото обсъждане ще се проведе в периода 20.11.2020 г. до 27.11.2020 г. (включително).

В срок до 27.11.2020 г. можете да изпращате писмени възражения и предложения по проекта на документация на и-мейл: mig.radomir@gmail.com или на адрес: п. к. 2400, гр. Радомир, ул. „Евлоги Георгиев“ № 3 и на интернет страницата на Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските и структурни и инвестиционни фондове /ИСУН 2020/ в модула за електронно кандидатстване: http://eumis2020.government.bg/, подмодул „За обществено обсъждане“.

В срока за публично обсъждане, могат да се дават предложения за промяна в документите или възражения и коментари по условията, а не да се задават въпроси във връзка с кандидатстването и изпълнението на мерките.

 Окончателният вариант на Насоките за кандидатстване ще бъде публикуван на интернет страницата на МИГ-Радомир-Земен - http://www.migradomir.org/ в раздел „ВОМР“, подраздел „Оперативни програми“, подраздел „ОПИК“, след отразяване на коментарите от общественото обсъждане и окончателно съгласуване на документацията.

24 ноем. 2020, 10:49

Къща горя в Радомир, щетите минимални
Къща горя в Радомир, щетите минимални

Пожар в къща е възникнал вчера в Радомир. Щетите са минимални, няма пострадали хора.

Около 11, 15 ч. е подаден сигнал на тел. 112 за горяща къща. Пристигналият на място противопожарен екип локализирал пламъците. Унищожени са входна врата, газова бутилка и са опушени стените на имота. Причината е неправилно ползване на нагревателни уреди.

Няма пострадали хора и нанесени други материални щети.

24 ноем. 2020, 10:49

Мъж от Извор не се подчини на стоп палка, отива на съд
Мъж от Извор не се подчини на стоп палка, отива на съд

31-годишен е привлечен като обвиняем за осуетяване на полицейска проверка.

На 27 октомври около 23, 00 ч. в радомирското с. Кошарите е направен опит за проверка на лек автомобил Опел „Корса“. Водачът не се подчинил, продължил посоката си на движение и малко след това изоставил автомобила и избягал. По-късно е установен и задържан. Оказало се, че зад волана на корсата е бил 31-годишен от с. Извор.

Мъжът ще отговаря по чл. 270, ал. 1 от Наказателния кодекс. Законът предвижда лишаване от свобода до три години или глоба от 500 до 2 000 лева.

18 ноем. 2020, 11:54

Още едно радомирско училище спечели проект за иновации
Още едно радомирско училище спечели проект за иновации

На официална церемония в сградата на Община Радомир днес беше подписан трети административен договор по процедура за безвъзмездна финансова помощ  BG05M2OP001-3.009 на СНЦ "МИГ-Радомир-Земен, мярка 2.4.1. „Осигуряване на достъп до качествено образование в малките населени места и в трудно достъпните райони", който се финансира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020 г.

Бенефициент по проекта, който носи името „За нови компетентности", е СУ „Св. Св. Кирил и Методий" - Радомир. Общата стойност на безвъзмездната финансова помощ възлиза на 366 077,82 лева, при финансиране от 100 % на допустимите разходи по проекта. Срокът за изпълнение на дейностите по проекта е 24 месеца.

Договорът беше подписан от изпълнителния директор на СНЦ "МИГ-Радомир-Земен" Радослав Йорданов и директора на СУ „Св. Св. Кирил и Методий" – Радомир Маргарита Ананиева, в присъствието на кмета на Община Радомир Пламен Алексиев.

Партньори по проекта са Община Радомир, НУ „Архимандрит Зиновий" - Радомир, ОУ „Христо Ботев" - село Дрен и ОУ „Иван Вазов" – село Извор.

Общата цел на проекта е повишаване качеството на образователните услуги и подобряване на достъпа до образование, за да се повиши мотивацията на ученици от маргинализирани групи в община Радомир за включване в системата на професионалното образование, като в същото време се постигне и намаляване на процента на отпадащите или преждевременно напусналите училище ученици. Това ще се осъществи посредством внедряването на комплекс от иновативни методи и подходи, като коучинг, игрови техники и др. По този начин се цели традиционният учебен процес „преподаване-изпитване" да бъде трансформиран в интерактивен завладяващ обмен на знания и опит. С настоящия проект Община Радомир си поставя за цел да надгради експертния и инфраструктурен капацитет в общинските училища, като внедри и приложи тези иновативни практики в учебния процес.

Припомняме, че това е третият административен договор, подписан в рамките на два дни по Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020 г., след като вчера бяха подписани други две споразумения на обща стойност над 600 000 лв., чийто бенефициенти са Община Радомир и Детска градина "Радомирче".

Радослав Йорданов, изпълнителен директор на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен", заяви след подписването на договора днес, че "благодарение на успешното партньорство между представляваната от него структура и Община Радомир, в лицето на Пламен Алексиев, както и доброто взаимодействие с директорите на училищата и детските градини, с реализирането на този проект, средствата за образователните нужди на децата и учениците на територията на община Радомир, ще достигнат над 976 000 лева".

От своя страна Маргарита Ананиева, директор на СУ „Св. Св. Кирил и Методий" – Радомир, изрази увереност, че "децата от маргинализираните групи в общината ще получат по-добър достъп до образование, а чрез закупуването на компютърни конфигурации по проекта, ще бъде насърчен процесът за търсене и получаване на информация, като в същото време ще бъдат постигнати и по-добри резултати в обучителната дейност".  

17 ноем. 2020, 13:01

Заловиха пиян шофьор зад волана в Радомир
Заловиха пиян шофьор зад волана в Радомир

Пиян шофьор е задържан от служители на РУ – Радомир.

Около 12, 30 ч. вчера, на ул. „Черковна“ в Радомир е направен опит да бъде спрян лек автомобил Ситроен „Ксара“. Водачът не се подчинил и продължил посоката на движение. По-късно е спрян на ул. „Училищна“ в града. Зад волана на ксарата е бил 36-годшен местен жител. При изпробването му с техническо средство за алкохол са отчетени 1, 64 промила в издишания въздух. Отказал кръвна проба за химичен анализ и бил задържан за 24 ч. с полицейска мярка.

 Започнато е бързо производство.

17 ноем. 2020, 11:40

Община Радомир и ДГ "Радомирче" спечелиха проекти за 600 000 лв.
Община Радомир и ДГ "Радомирче" спечелиха проекти за 600 000 лв.

Два договора по Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020 г. бяха подписани днес в Община Радомир.

Първият от тях е спечелен от Община Радомир, която се явява и бенефициент по сключеното споразумение. Партньор по проекта е Детска градина "Слънце". Договорът е по приоритетна ос 3 – "Образователна среда за активно социално приобщаване", процедура BG05M20P001-3.009 на МИГ "Радомир-Земен", по мярка 2.4.1 "Осигуряване на достъп до качествено образование в малките населени места и труднодостъпните райони", чрез водено от общностите местно развитие за изпълнение на проект "Заедно се учим и растем".

Одобреният проект е на обща стойност 271 723, 20 лв. Основните дейности на проекта включват подобряването на достъпа и повишаване на обхвата на децата от маргинализирани групи в системата на предучилищното образование, както и насърчаването на общуването и съвместните изяви между деца/ученици от маргинализирани и немаргинализирани групи, обучаващи се в различни образователни институции на територията на населеното място, чрез допълнителни образователни услуги. Срокът за изпълнение на проекта е 24 месеца.

Вторият договор е спечелен от Детска градина "Радомирче" в общинския център, която е и бенефициент по него. Партньори по проекта са Община Радомир и Детска градина "Осми март". Договорът отново е по приоритетна ос 3 – "Образователна среда за активно социално приобщаване", процедура BG05M20P001-3.009 на МИГ "Радомир-Земен", по мярка 2.4.1 "Осигуряване на достъп до качествено образование в малките населени места и труднодостъпните райони", чрез водено от общностите местно развитие за изпълнение на проект "Ние правим и можем".

Одобреният проект е на стойност 338 754,64 лв. Основните дейности на проекта включват подобряването на достъпа и повишаване на обхвата на децата от маргинализирани групи в системата на предучилищното образование, както и насърчаването на общуването и съвместните изяви между деца/ученици от маргинализирани и немаргинализирани групи, обучаващи се в различни образователни институции на територията на населеното място, чрез допълнителни образователни услуги. Срокът за изпълнение на проекта е 24 месеца.

Договорите бяха подписани от Пламен Алексиев, кмет на Община Радомир, Радослав Йорданов, изпълнителен директор на МИГ "Радомир-Земен" и Емилия Василева, директор на Детска градина "Радомирче". 

16 ноем. 2020, 14:55

Арестуваха убиеца на Антония от Копаница
Арестуваха убиеца на Антония от Копаница

Убиецът на Антония от Копаница Любомир Лозанов е арестуван. Той е задържан от карабинерите от Чивитавекия до Рим, съобщава „24 часа“.

Лозанов бе обявен за издирване още през януари. Тогава приятелката му Антония изчезна безследно, а той избяга в чужбина. Месеци по-късно жената бе открита нарязана на парчета в куфар.

Задържането на радомиреца бе обявено от италианските медии. Те не споменават името на Любомир, но публикували снимка на Антония.

Разследването в Италия се водело от карабинерите на Ладисполи, след като получили сигнал от Централната дирекция на криминална полиция. Именно чрез нея станало ясно, че българинът се укрива по римското крайбрежие.

14 ноем. 2020, 12:45

Радомирец се надруса с кокаин и подкара Голф
Радомирец се надруса с кокаин и подкара Голф

Радомирец е задържан за управление на автомобил под въздействие на наркотични вещества.

Снощи около 23, 00 ч., в пернишкия кв. „Хумни дол“ е проверен лек автомобил „Фолксваген Голф“ с водач 25-годишен мъж от гр. Радомир. При изпробването му с техническо средство е отчетен положителен резултат за кокаин. Задържан е за 24 ч. с полицейска заповед.

Започнато е бързо производство.

13 ноем. 2020, 15:43