Актуалното в Перник и региона

Седмици на отворените врати продължават работата на клубовете по интереси по проект „Заедно се учим и растем“

Радомир

03 ноем. 2022, 15:10

Седмици на отворените врати продължават работата на клубовете по интереси по проект „Заедно се учим и растем“
Седмици на отворените врати продължават работата на клубовете по интереси по проект „Заедно се учим и растем“

През месец септември две „Седмици на отворени врати“ в Радомир привлякоха за качествено образование родители, учители и деца

 

Седмиците на отворени врати се проведоха в периода между 16-23 септември и 26-30 септември и обхванаха почти 100 родители и деца от ДГ „Слънце“ във всеки от дните, посветени на клубовете по интереси., общо над 700 участници. Всяко мероприятие беше организирано в 5 последователни дни.

Двете Седмици на отворени врати бяха организирани по проект BG05M2OP001-3.009-0002 „Заедно се учим и растем“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 -2020 г. и се проведоха в ДГ „Слънце“.

Презентация за иновативните образователни методи беше представена пред всички официални гости от общината, родители, директори на детски градини и учебни заведения, родители и настойници.

Много изненади очакваха малките посетители на дните, като по увлекателен начин бяха представени образователни методи, като коучинг, менторство и „Дизайн мислене“, чрез които да се постигне по-голяма заинтересованост на децата и родителите от маргинализирани групи за активно участие в образователния процес и намаляване на броя на необхванатите от образователната система.

Заниманията и игрите по създадените клубове по интереси – „Дигитална креативност“, „Традиция“, „Сръчко“, „Клуб на спортиста“, бяха проведени по метода „Дизайн мислене“.

Като партньор на проекта, в ДГ „Слънце“ пилотно се прилага разработената Комплексна иновативна програма за менторство. Освен създадените клубове по интереси, нов инструмент сред иновативните методи на образование е дидактическия „Калейдоскоп“. Всички прилагани модерни подходи работят заедно за създаване на устойчиви условия за качествено образование и заинтересованост сред различните групи деца от предучилищна възраст в община Радомир.

 

Този материал е подготвен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от бенефициента община Радомир по проект BG05M2OP001-3.009-0002 „Заедно се учим и растем“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган. 

Споделете

0 коментара за “Седмици на отворените врати продължават работата на клубовете по интереси по проект „Заедно се учим и растем“”

Вашият коментар

Полетата отбелязани със звезда “*” са задължителни за попълване! Вашият Е-mail няма да бъде публикуван.